ضرورت تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین چیست؟

ضرورت تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین چیست؟

روغن موتور یکی از مهم‌ترین اجزای خودرو است که وظیفه روانکاری، خنک‌کنندگی، تمیزکنندگی و محافظت از قطعات موتور را بر عهده دارد. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر از قطعات موتور محافظت کند. بنابراین، تعویض روغن موتور یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید برای نگهداری از خودرو انجام شود.

ضرورت تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین

تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین، ضروری است زیرا:

 • از سایش و خوردگی قطعات موتور جلوگیری می‌کند. روغن موتور، بین قطعات متحرک موتور قرار می‌گیرد و از تماس مستقیم آن‌ها با یکدیگر جلوگیری می‌کند. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از سایش و خوردگی قطعات موتور جلوگیری از خنک‌کنندگی موتور جلوگیری می‌کند. روغن موتور، گرمای تولید شده توسط موتور را به بیرون منتقل می‌کند و از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری می‌کند. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت خنک‌کنندگی خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری کند.
 • از زنگ‌زدگی و خوردگی قطعات موتور جلوگیری می‌کند. روغن موتور، از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی قطعات موتور جلوگیری می‌کند. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت ضدزنگ خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی قطعات موتور جلوگیری کند.
 • از کاهش مصرف سوخت جلوگیری می‌کند. روغن موتور، از ایجاد اصطکاک بین قطعات موتور جلوگیری می‌کند و باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهد و باعث افزایش اصطکاک بین قطعات موتور می‌شود که این امر منجر به افزایش مصرف سوخت می‌شود.
مکانیک در حال بررسی روغن موتور خودرو توسط گیج - ضرورت تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین
 روغن موتور، از ایجاد اصطکاک بین قطعات موتور جلوگیری می‌کند و باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود.

تاثیر تعویض منظم روغن موتور بر طول عمر موتور

تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین، تأثیر زیادی بر طول عمر موتور دارد. روغن موتور، نقش مهمی در محافظت از موتور در برابر سایش، خوردگی، اکسیداسیون و زنگ‌زدگی دارد. با تعویض منظم روغن موتور، می‌توانید از موتور خودروی خود در برابر این آسیب‌ها محافظت کنید و طول عمر آن را افزایش دهید.

مدت زمان تعویض روغن موتور

مدت زمان تعویض روغن موتور، به عوامل مختلفی مانند نوع موتور، شرایط رانندگی و نوع روغن موتور بستگی دارد. به‌طور کلی، توصیه می‌شود که روغن موتور هر 5000 تا 7500 کیلومتر تعویض شود. با این حال، اگر شرایط رانندگی شما سخت است، مانند رانندگی در جاده‌های ناهموار یا ترافیک سنگین، ممکن است لازم باشد روغن موتور را هر 2500 تا 3750 کیلومتر تعویض کنید.

علائمی که نشان می‌دهند زمان تعویض روغن موتور فرا رسیده است

اگر روغن موتور شما را مشکوک کردید که زمان تعویض آن فرا رسیده است، می‌توانید به علائم زیر توجه کنید:

 • روغن موتور تیره و کدر شده است.
 • روغن موتور بوی سوختگی می‌دهد.
 • سطح روغن موتور پایین است.
 • خودروی شما صدای غیرعادی از موتور می‌دهد.
 • مصرف سوخت خودروی شما افزایش یافته است.
مرد مکانیک در حال سرازیر کردن روغن موتور درون محفظه به کمک قیف- ضرورت تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین
تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین، تأثیر زیادی بر طول عمر موتور دارد.

نکاتی برای افزایش طول عمر روغن موتور

برای افزایش طول عمر روغن موتور و کاهش نیاز به تعویض مکرر آن، می‌توانید نکات زیر را رعایت کنید:

 • از روغن موتور با کیفیت مناسب استفاده کنید.
 • روغن موتور را به‌طور مرتب چک کنید و در صورت نیاز، آن را تعویض کنید.
 • از فیلتر روغن مناسب استفاده کنید.
 • از رانندگی در حالت دور آرام خودداری کنید.
 • از رانندگی در جاده‌های ناهموار خودداری کنید.

تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین، ضروری است زیرا از سایش و خوردگی، خنک‌کنندگی، زنگ‌زدگی و خوردگی و کاهش مصرف سوخت قطعات موتور جلوگیری می‌کند و تأثیر زیادی بر طول عمر موتور دارد.

برای مطالعه در مورد انتخاب روغن موتور برای فصل زمستان، کلیک کنید . 

نکات مهم

 • مدت زمان تعویض روغن موتور، به عوامل مختلفی مانند نوع موتور، شرایط رانندگی و نوع روغن موتور بستگی دارد.
 • علائمی که نشان می‌دهند زمان تعویض روغن موتور فرا رسیده است، عبارتند از تیره و کدر شدن روغن موتور، بوی سوختگی روغن موتور، پایین بودن سطح روغن موتور، صدای غیرعادی از موتور و افزایش مصرف سوخت خودرو.
 • برای افزایش طول عمر روغن موتور و کاهش نیاز به تعویض مکرر آن، می‌توانید نکات زیر را رعایت کنید:
  • از روغن موتور با کیفیت مناسب استفاده کنید.
  • روغن موتور را به‌طور مرتب چک کنید و در صورت نیاز، آن را تعویض کنید.
  • از فیلتر روغن مناسب استفاده کنید.
  • از رانندگی در حالت دور آرام خودداری کنید.
  • از رانندگی در جاده‌های ناهموار خودداری کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید از موتور خودروی خود در برابر آسیب‌ها محافظت کنید و طول عمر آن را افزایش دهید.

 ضرورت تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین

روغن موتور یکی از مهم‌ترین اجزای خودرو است که وظیفه روانکاری، خنک‌کنندگی، تمیزکنندگی و محافظت از قطعات موتور را بر عهده دارد. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر از قطعات موتور محافظت کند. بنابراین، تعویض روغن موتور یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید برای نگهداری از خودرو انجام شود.

در این مقاله، قصد داریم به ضرورت تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که چرا باید روغن موتور را در زمان مشخصی تعویض کنیم؟

گرم شدن بیش از حد موتور، یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل خرابی موتور خودرو است. روغن موتور، با انتقال گرمای تولید شده توسط موتور به بیرون، از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری می‌کند. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت خنک‌کنندگی خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری کند. در نتیجه، موتور خودرو شروع به گرم شدن بیش از حد می‌کند. این امر می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به موتور خودرو شود.

 • از زنگ‌زدگی و خوردگی قطعات موتور جلوگیری می‌کند. روغن موتور، از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی قطعات موتور جلوگیری می‌کند. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت ضدزنگ خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی قطعات موتور جلوگیری کند.

زنگ‌زدگی و خوردگی قطعات موتور، یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند منجر به خرابی موتور خودرو شود. روغن موتور، با جلوگیری از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی قطعات موتور، از آسیب‌های ناشی از این عوامل محافظت می‌کند. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت ضدزنگ خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی قطعات موتور جلوگیری کند. در نتیجه، قطعات موتور شروع به زنگ‌زدگی و خوردگی می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به موتور خودرو شود.

 • از کاهش مصرف سوخت جلوگیری می‌کند. روغن موتور، از ایجاد اصطکاک بین قطعات موتور جلوگیری می‌کند و باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهد و باعث افزایش اصطکاک بین قطعات موتور می‌شود که این امر منجر به افزایش مصرف سوخت می‌شود.

اصطکاک بین قطعات موتور، یکی از عواملی است که می‌تواند منجر به افزایش مصرف سوخت شود. روغن موتور، با روانکاری قطعات موتور، از ایجاد اصطکاک بین آن‌ها جلوگیری می‌کند و باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود. با گذشت زمان، روغن موتور خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهد و باعث افزایش اصطکاک بین قطعات موتور می‌شود که این امر منجر به افزایش مصرف سوخت می‌شود.

در نتیجه، تعویض منظم روغن موتور در مدت زمان معین، تأثیر زیادی بر طول عمر موتور دارد. روغن موتور، نقش مهمی در محافظت از موتور در برابر سایش، خوردگی، اکسیداسیون و زنگ‌زدگی دارد. با تعویض منظم روغن موتور، می‌توانید از موتور خودروی خود در برابر این آسیب‌ها محافظت کنید و طول عمر آن را افزایش دهید.

نکات مهم

 • مدت زمان تعویض روغن موتور، به عوامل مختلفی مانند نوع موتور، شرایط رانندگی و نوع روغن موتور بستگی دارد.
 • علائمی که نشان می‌دهند زمان تعویض روغن موتور فرا رسیده است، عبارتند از تیره و کدر شدن روغن موتور، بوی سوختگی روغن موتور، پایین بودن سطح روغن موتور، صدای غیرعادی از موتور و افزایش مصرف سوخت خودرو.
 • برای افزایش طول عمر روغن موتور و کاهش نیاز به تعویض مکرر آن، می‌توانید نکات زیر را رعایت کنید:
  • از روغن موتور با کیفیت مناسب استفاده کنید.
  • روغن موتور را به‌طور مرتب چک کنید و در صورت نیاز، آن را تعویض کنید.
  • از فیلتر روغن مناسب استفاده کنید.
  • از رانندگی در حالت دور آرام خودداری کنید.
  • از رانندگی در جاده‌های ناهموار خودداری کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید از موتور خودروی خود در برابر آسیب‌ها محافظت کنید و طول عمر آن را افزایش دهید.

انتقال به قسمت محصولات خارجی سایت . بهترین ها را از پتروپیشتاز بخواهید!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید