جدول معادل یابی برندهای شل، موبیل، فوکس، کاسترول، توتال، بهران، پارس، ایرانول

 CASTROLFOCHSESSOMOBILSHELL
CRI monogtde Titan Diesel HD Essolube X-101 Delvac 1000 Rotella SX
XL Titan Diesel HD Essolube X-101 Delvac 1000 Talona
CRH multi - Essolube HDX Delvac Special Super Rotella X
MGO Titan Super Essolube X 2 Mobil HD Helix
GTX Super 4 SX SuperFlow XD Mobil Special Helix Red
GTX Compact Motor Oil HD/Titan Formula SuperFlow/HDX Plus Mobil Extra 4T Helix
Magnatec GTX Super GT/CARAT MC/SuperSyn Uniflo/Ultra Mobil Super/XHP/Super FE Helix Super
Magnatec GTX
Titan SuperSyn/Titan GT1/GT1 Pro Exxon Superflo Clean 5000/Super 2000/3000
Helix Ultra/Helix Plus
Tropical Titan Diesel HD Brindila HDX Delvac 1200 Rotella X
CRD -Essolube X 1 Delvac 1200D Rimula D
CRD/CW Titan Diesel CD Brindila D-3 Delvac 1300 Rimula D
CRD Titan Universal XT -Delvac 1300 Rimula
ViscoPlus 2000 -Essolube Extra XD3 Delvac Super Series Rimula Plus
HDTitan Universal XT Essolube X 1 Delvac 1300 Rimula J
GTD Titan Diesel Plus/Titan HD Super Essolube HD Delvac Super Series Rimula M/Rimula D/Extra
Tection Medium/Tection J-MAX
Titan Truck/Titan CFE
Essolube XT5/VM -Rimula X/Rimula D
Tection J-MAX Titan HPE/Truck/UNIC/Plus MC Essolube HD/XT5 Delvac 1 Rimula Ultra XT/X
Tection Global Agri Powermax
Titan Truck EGR/Titan Truck Plus
Exxon XD-3 Mobil Agri/Mobilgard HSD Rimula MV/Super/RT 4
TQ-D Titan ATF 3000/Titan ATF DEX IID Esso ATF D2 Mobil ATF 220 ATF II
Transmax Z Titan ATF 4000/Titan ATF 3353 Mercon V Mobil ATF 320 Donax TX/ Donax TG
-Gear Oil Esso GearOil ST Mobilube C Dentax
EP Range Titan Super Gear/Titan Gear MP Esso GearOil BV Mobilube GX-A Spirax G/Spirax GX
Syntrans Max Titan CYTRAC LD Esso GearOil BV Mobilube XHP Spirax GSX
EPX Range Titan Super Gear HYP Spirax A/ Spirax AX Mobilube HD Plus Esso GearOil GX
خانه درباره ماتماس با ما
×
باسلام!
لطفا استعلامات خود را به آدرس ایمیل  foroush.petropishtaz@gmail.com  ارسال فرمایید .
و یا با کارشناس فروش از طریق واتس آپ ارتباط برقرار کنید
باتشکر
× ارتباط سریع