گالری تصاویر

اعطای لــــــوح مشتری ماندگار توسط نماینده بــــــانک مرکزی

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک
دعوت از کارشناسان شرکت پتروپیشتاز پایتخت آراد به چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک در هتل المپیک تهران
حضور کارشناسان فروش در غرفه کیان تایر
قبل
بعدی

جلسه بازرس محترم بانک مرکزی به همراه جناب غلام زاده مسئول محترم بانک ملی شعبه لاله تهرانسر با مدیریت شرکت

بازدید بازرس بانک مرکزی به همراه سرپرست بانک ملی شعبه لاله تهرانسر