0%

اعطای لــــــوح مشتری ماندگار توسط نماینده بــــــانک مرکزی

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک
دعوت از کارشناسان شرکت پتروپیشتاز پایتخت آراد به چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک در هتل المپیک تهران
حضور کارشناسان فروش در غرفه کیان تایر
Previous slide
Next slide

جلسه بازرس محترم بانک مرکزی به همراه جناب غلام زاده مسئول محترم بانک ملی شعبه لاله تهرانسر با مدیریت شرکت

بازدید بازرس بانک مرکزی به همراه سرپرست بانک ملی شعبه لاله تهرانسر