نامه آنالیز

برای اطمینان از کیفیت و مطابقت روغن‌های صنعتی عرضه‌شده در پتروپیشتاز، هر محموله روغن همراه با نامه‌ی آنالیز ارائه می‌شود. این نامه‌های آنالیز، شامل اطلاعات دقیق در مورد خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و عملکرد روغن‌ها می‌باشد. ما از آزمایشگاه‌های معتبر و صاحب‌نظر در صنعت برای انجام آنالیز‌ها استفاده می‌کنیم تا مشتریان محترم بتوانند با اطمینان انتخاب کنند و از کارایی بالای روغن‌های مورد نیاز خود مطمئن شوند.