نامه خسارت بار

در صورتی که در حین حمل و نقل روغن‌های خریداری شده، هرگونه آسیب‌دیدگی و خسارتی روی دهد، ما آماده‌ایم با همکاری شما نسبت به تنظیم نامه خسارت بار مربوطه اقدام نماییم. این خدمت به منظور حمایت از حقوق مشتریان و ایجاد اطمینان حاصل می‌شود که ما پس از تحویل روغن‌ها تا مرحله‌ی نهایی در جلب رضایت شما قرار داریم.