خرید بهران پیشتاز

آگوست 1, 2020

روغن موتور

روغن موتور چیست ؟ روغن موتور که نقش خون در رگ های موتور دارد از ترکیباتی چون روغن پایه (Base Oil) ومواد افزودنی تولید میشود . […]
آگوست 20, 2020

گریس

گریس چیست ؟ برای درک بهتر مفهوم این ماده ابتدا باید آن را تعریف کنیم . گریس به ماده ی جامد یا نیمه جامدی گفته می […]
بورس روغن